ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Κατάλληλο μηχάνημα γιά κλάδεμα,αραίωμα,καί μάζεμα φρούτων.

Διαθέτη οχτώ προεξωχές δεξιά καί αριστερά που μεγαλώνουν το φάρδος της πλατφόρμας.

Η ανύψωση γίνεται υδραυλικά παίρνοντας λάδια από το τρακτέρ.

Η πλατφόρμα έχει δεκαέξι λιπαντήρες (γρασαδοράκια),για την αύξηση του χρόνου λειτουργίας των σημείων τριβής (πείρων).