ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ-1

Κατασκευάζονται ισοπεδωτές με 1,2,ή 3, μηχανκές κινήσεις εργασίας.

Οι διαστάσεις καθορίζοναι από την παραγγελία του αγοραστή

π.χ. 1,50μ-2μ-2,20-2,50.

Το μηχάνημα είναι βαρέου τύπου καί σταθερό κατά την λειτουργία του.