ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ

Κατάλληλο μηχάνημα για ισοπεδώσεις χωραφιών.

Διατίθεται με τρεις κινήσεις ισοπεδώσεως,μηχανικά ή υδραυλίκα. 

Δείτε κατηγορίες 1-2 αναλυτικά.