ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ

Πλατφόρμες δύο αξόνων,δύο ή τεσσάρων τροχών.

Χαμηλές ευέλικτες, εύκολη φόρτωση τών φορτίων.

Άριστα ζυγισμένες γιά την καλύτερη συμπεριφορά στον δρόμο.

Διαθέτουν ηλεκτρικό κύκλωμα, κουτί αποθήκευσης,γρύλο ανύψωσης. Τα παραπέτια καί τα φρένα είναι προαιρετικά.