ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ

Κατάλληλο μηχάνημα γιά κοπή χόρτων καί κλαδιών.

Γιά ποιο αναλυτικά μεταβείται στις κατηγορίες 1,2,3 γιά την παρουσίαση του μηχανήματος. 

Σχόλια

20.12.2019 00:05

Flavie Spinka

Libyan Dinar