ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ

      Ανατρεπόμενες πλατφόρμες ενός άξονα ή δύο αξόνων, δύο ή τεσσάρων τροχών.

Χαμηλές ευέλικτες, εύκολη φόρτωση τών φορτίων.

Άριστα ζυγισμένες γιά την καλύτερη συμπεριφορά στον δρόμο.

Διαθέτουν ηλεκτρικό κύκλωμα, κουτί αποθήκευσης,γρύλο ανύψωσης. Τα παραπέτια καί τα φρένα είναι προερετικά.