ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ-2

    ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Κατάλληλος για κοπή χόρτων και κλαδιών μεγάλης διαμέτρου.

Πλεονέκτημα αυτού του τύπου του καταστροφέα είναι ότι ανοίγει από την πίσω πλευρά γιά τον εύκολο έλεγχο στο εσωτερικό του μηχανήματος, αλλά και τον κάνει κατάλληλο γιά ποιο γρήγορη κοπή  σε ανοιχτές καλλιέργειες.   
Η μετατόπιση του γίνεται υδραυλική ή μηχανική ανάλογα πώς το θέλει ο αγοραστής.

Το μηχάνημα κινείται πάνω σε τέσσερα λιπαινόμενα ράουλα τα
οποία βοηθάν τήν μετατόπιση του μηχανήματος.
Ο μαχαιροφόρος άξονας είναι Φ160*12 και τα μαχαίρια 140*40, και 20 χιλιοστά βίδα.
Το πλαίσιο είναι ενισχυμένο κατάλληλο για πετρώδη εδάφη, και έχει κόφτες δυο σειρών.
Το γκρουπ είναι με καστάνια, και οι πλευρικοί ολισθητήρες μεγάλοι για την καλύτερη επαφή του μηχανήματος με το έδαφος.

Η κίνηση τού μαχαιροφόρου άξονα γίνεται με τέσσερις ιμάντες καί με εύκολο τρόπο  γίνεται το σφίξιμο τους.