ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ-1

    ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Κατάλληλος για κοπή χόρτων και κλαδιών μεγάλης διαμέτρου.
Η μετατόπιση του γίνεται υδραυλική ή μηχανική ανάλογα πώς το θέλει ο αγοραστής.

Το μηχάνημα κινείται πάνω σε τέσσερα λιπαινόμενα ράουλα τα
οποία βοηθάν τήν μετατόπιση του μηχανήματος.
Ο μαχαιροφόρος άξονας είναι Φ160*12 και τα μαχαίρια 140*40, και 20 χιλιοστά βίδα.
Το πλαίσιο είναι ενισχυμένο κατάλληλο για πετρώδη εδάφη, και έχει κόφτες δυο σειρών.
Το γκρουπ είναι με καστάνια, και οι πλευρικοί ολισθητήρες μεγάλοι για την καλύτερη επαφή του μηχανήματος με το έδαφος.

Η κίνηση τού μαχαιροφόρου άξονα γίνεται με τέσσερις ιμάντες καί με εύκολο τρόπο  γίνεται το σφίξιμο τους.