ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΕΣ - 2

     Κατάλληλο μηχάνημα χόρτων καί μεγάλων κλαδιών.

Διατίθεται σε διαστάσεις 1,80-2-2,20 μετρών.

Κατασκευάζεται από ενισχυμένη λαμαρίνα, συν κοιλοδοκούς στο εσωτερικό του μηχανήματος.

Το μηχανημα κινείται πάνω σε ολισθητήρες οι οποίοι ρυθμίζονται γιά το κόψιμο του μηχανήματος.

Η κοπή του μηχανήματος γίνεται με μαχαίρια ή αλυσίδες.

Διατίθεται με η χωρίς μετατόπιση υδραυλίκη ή μηχανική.