Κατασκευάζουμε πετροσυλλέκτες  σε διαστάσεις που θέλει ο αγοραστής και με τις

κλίσεις  εργασίας του μηχανήματος μηχανικές  ή υδραυλικές    

Σχόλια

22.07.2020 22:51

Malika Windler

multi-tasking